วิ ธีทำให้บ้ านเย็นสบ าย ประหยัดค่ าไฟไ ม่ต้องเปิ ดแอร์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

อากาศที่ร้อนในหล า ยๆบ้ า น จะมีการเปิ ดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์เพื่อให้ในบ้ า นของเร านั้น

มีอากาศที่เย็นสบ าย แต่สิ่งที่ต ามมาแน่นอนว่าจะทำให้ค่ าไฟค่ าร ายจ่ ายของในแต่ละเดือนนั้นเพิ่มมากขึ้น

สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ที่นำมาฝากกันในวันนี้

หากบ้ า นไหนที่ไ ม่ได้ติดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์หรือต้องการที่จะประหยัดเ งิ นค่ าไฟค่ าแอร์ไปได้

วันนี้เร าได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยทำให้บ้ า นของคุณเย็นฉ่ำ

โดยที่ไ ม่ต้องเปิ ดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ให้เปลืองค่ าไฟกันด้วย

เป็นไอเดียดีๆให้เพื่อนๆทุกๆบ้ า นได้นำไปประดิษฐ์และนำไปทำกันดู

เร าจะใช้ขวดพล าสติกที่ไ ม่ได้ใช้แล้วมาทำให้เกิดเป็นความเย็นได้

จะมีวิ ธีการทำอ ย่ างไรนั้นเร าต ามมาชมกันเลยค่ะ เป็นวิ ธีที่ไ ม่ได้ยุ่งย ากเลย

สิ่งสำคัญที่เร าจะต้องมีนั่นก็คือขวดน้ำ จะใช้เป็นขวดน้ำพล าสติกจำนวน 2 ใบ

ใช้เป็นขวดใหญ่ล้างทำความส ะ อ า ดเช็ดให้แห้ง

แล้วนำมาตั ดในส่วนของปล า ยก้ น ขวดต ามลักษณะของรูปด้านล่ างนี้

วิ ธีจากนั้นให้ทำการเจาะรูบริเวณรอบๆขวดให้ทั่ว แล้วให้ใช้สายรัดร้อยใส่เข้าไปในขวดต ามลักษณะรูปด้านล่ าง

สายรัดนำมาร้อยเพื่อที่จะทำการยึดขวดติ ดเอาไว้ในส่วนของตัวพัดลม

ให้ยึดติดเอาไว้ ให้แน่น ไม่ให้หลุด ได้ลักษณะของขวดนั้นเราจะทำการวางคว่ำขวดลง

จากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในขวดปิดฝาให้สนิท เปิ ดพัดลมได้ต ามปกติเลย

เร าจะเห็นได้ว่าลมของพัดลมที่ออ กมานั้นก็จะเป็นลมความเย็นที่ได้มาจากไอเย็นของน้ำแข็ง

ที่เร าใส่เอาไว้ในขวดน้ำ น้ำแข็งที่ละล า ยให้เร านำแก้วมารองเอาไว้บริเวณของฝาขวด

เป็นวิ ธีการง่ายๆที่ทำง่ายและประหยัดเ งิ นในกระเป๋าด้วย มีขวดน้ำมีน้ำแข็งเร าก็สามารถเติมใส่เข้าไปได้ลมที่ออ กมานั้น

ก็จะเป็นลมความเย็นจากไอน้ำแข็ง จะทำให้คุณมีความเย็นทั่วบ้ า นช่วยในการประหยัดเ งิ นค่ าไฟ

ขวดน้ำพล าสติกนั้นก็ยังสามารถที่จะนำมาทำประโยชน์ได้อ ย่ างมาก

เร าจึงได้รวมมาฝากกันเป็นที่เก็บของ เป็นที่รดน้ำต้นไม้ วิ ธีการประดิษฐ์นั้นก็ไม่ได้ย าก ไ ม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรให้ยุ่งย ากเลย

ทำเป็นที่เก็บร่มภายในรถ

ในช่วงของฤดูฝน ฝนตกแทบจะทุกวัน ร่มจะต้องมีกันเอาไว้ในรถที่เก็บร่มก็จะต้องมีจะได้

ไ ม่ต้องนำมาวางให้พื้นเปียกให้เลอะเทอะ วิ ธีการประดิษฐ์นั้นก็ง่ายตัด ก้ น

ขวดแล้วให้รอยเชือ กย าวทั้งสองด้านนำไปแขวนที่ด้านหลังที่นั่ง

แล้วก็จะได้เป็นที่วางร่ม ไ ม่ต้องทำให้รถของคุณนั้นเปียกเลอะเทอะที่พื้น

อุปกรณ์รดน้ำ จากขวดพล าสติก

ทำงานทุกวันออ กจากบ้ า นทุกวัน ไ ม่มีเวลารดน้ำต้นไม้

เร าสามารถทำอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้จากขวดพล าสติกได้ ตัดปล า ยของขวดเจาะรูที่

ฝาขวดรูเล็กๆวางเอาไว้ที่ดิน เทน้ำใส่ลงไปจนเต็ม เร าก็จะได้ไ ม่ต้องมานั่งเ สี ยเวลารดน้ำทุกๆวัน

เหมาะสำหรับคนทำงานนอ กบ้ า น

หรือจะใช้วิ ธีเป็นตัวทำสปริงเกอร์ รดน้ำต้นไม้ รดน้ำที่สนามหญ้า

เจาะรูให้ทั่วบริเวณ ก้ นขวดต่อเข้ากับสายย างพล าสติก

เทปกาวนำมาพันให้แน่น แล้วเปิดน้ำ แล้วก็จะได้เป็นตัวสปริงเกอร์

ที่เอาไว้รดน้ำต้นไม้ กระจายได้อ ย่ างทั่วถึงให้โดนทั่วๆกัน

ที่มา liekr, thaitrick postsod

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​