จริงหรือไ ม่ ชีวิตคู่จะอยู่ด้วยกันได้ยืนย าว ศีลต้องเสมอกัน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

คนเร า.. เมื่อศีลไ ม่เสมอกัน ปัญญาที่จะคุยก็ไ ม่เท่ากันเมื่อ “ ศีลไ ม่เสมอกัน”

ปัญญาที่จะคุยกันก็ไ ม่เท่าคือ.. คุยกันไ ม่รู้เรื่อง ไ ม่เข้าใจกัน ..

พาลทะเล าะตลอดทางแก้คือ..“ รักษาศีล ” รักษาใจของเร าเองให้ดีถ้าไ ม่ใช่เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่.. เร าเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน ชีวิตคู่..

หากเลือกคนที่ศีลไ ม่เสมอเร าแม้… เร าจะพย าย ามเปลี่ยนแค่ไหน..?

แต่หาก.. อีกฝ่ายไ ม่คิดเปลี่ยนก็ไปกันไ ม่ได้เลือกใครมาเป็นคู่ จึงไ ม่ได้ดูแค่ภายนอกต้องดูถึงนิสัย และ ความคิด ของคนๆนั้นด้วย

ดูภายนอกว่าใช่ อาจถูกใจ แต่ศีลไ ม่เสมอกัน…แบบนี้ก็ไปกันไ ม่ได้ อยู่ด้วยดันได้ไ ม่นานแต่หากศีลเสมอกัน

อยู่ในระดับอารมณ์เดียวกันนี่ต่ างหากที่จะทำให้ “ชีวิตคู่” อยู่กันนาน…ศีลในชีวิตคู่ คือ อภั ย และ เข้าใจ พร้อมปรับแก้ไข

ไ ม่ใช่ .. พยายามอยู่ฝ่ายเดียว หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียวให้เรียก..“ ชีวิตเดียว ” ของคนๆ เดียว

ไ ม่ใช่ชีวิตคู่แต่ถ้าหากชีวิตคู่ทำให้.. คุณเจ็บช้ำ

จงรู้ไว้มันสอนให้คุณกลายเป็น..“ คนเข้มแข็ง ”หากโชคชะต าทำให้.. คุณถูกหล อกจงรู้ไว้มันสอนให้คุณ..

“ ฉลาดขึ้น ”หากโช คชะต าทำให้..คุณเผชิญกับศั ตรูจงรู้ไว้มันสอนให้คุณ..“ เอาชนะตัวเอง ”

หากโช คชะต าทำให้..คุณล้มเหล วจงรู้ไว้มันสอนให้คุณ..“ หนักแน่น ”

หากโชคชะต าทำให้..คุณหลงทางจงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ..“ คนใ หม่ๆ ”

อย่ าปล่อยให้..“ ความทุ กข์ ” ที่กำลังเผชิญอยู่ผ่ านไป … โดยสูญเปล่า

จำไว้..!!ทุกอุปสร รค คือ โอกาสในการเปลี่ยนแปลงสุดท้ ายที่จะขอฝาก

วิธีรักษาชีวิตคู่ ให้ยืนย าวเเละยั่งยืน

1 ให้เวลาส่วนตัวอนุญาตให้เเฟนของคุณมีเวลาของตัวเอง เพื่อให้อีกฝ่ายได้ใช้เวลากับเพื่อน ครอบครัว

ของตัวเองถึงเเม้ว่าจะไ ม่ได้ตัวติ ดกันตลอด เเต่ก็ไ ม่ได้หมายความว่าจะเป็นการทิ้ งกันเร าควรแบ่งเวลาออกเป็น “เวลาของเธอ”

“เวลาของฉัน” เเละ “เวลาของเร า”เพราะการมีเวลาส่วนตัวสำหรับกลุ่มเพื่อน ครอบครัว

ของเเต่ละฝ่ายสำคัญมากการได้ใช้เวลากับคนที่สนิททำให้รู้สึกมีชีวิตชีวา เเละมีสุขภาพจิตที่ดี ผ่อนคลาย

2 ไ ม่พย าย ามเปลี่ยนแปลงคนอื่นอย่ าพย าย ามเปลี่ยนแปลงคู่ของคุณ เพราะทุกคนมีเอกลักษณ์ ความคิด

เป็นของตัวเองอยู่เเล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญเคยบอกเอาไว้ว่าคุณไ ม่สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ แนวคิด

ความเชื่ อทางศาสนาความสนใจ เเละงานอดิเรกที่สำคัญได้ ให้พย าย ามเปิดใจยอมรับความเป็นตัวตนของกันเเละกันแทน

3 อย่ าลืมความมีชีวิตชีวาหมั่นสร้างความสนุกให้กับชีวิตคู่อยู่เสมอ ถึงเเม้จะเป้นคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานเเล้ว

เเต่ก็สามารถหาอะไรสนุกๆที่ไ ม่จำเป็นต้องมีส าระทำร่วมกันได้ อาจจะเล่นมถขฮาๆ ใส่กัน หรือเล่นสนุกด้วยแบบเด็กๆ ก็ได้นะ

4 ใช้คำว่า “เร า”นักวิจัยพบว่าการที่คู่รักใช้คำว่า “เร า” จะมีความสุข ความสบ ายใจ

มากยิ่งขึ้นเมื่อต้องสื่อสารกันเเละยังทำให้พอใจในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นกว่าการใช้คำว่า “เธอ” ,

“ฉัน” เพราะเมื่อพูดถึงคำว่า “เร า”จะเหมือนการเชื่ อมโยงในจิตใต้สำนึกให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องของ

“เธอกับฉัน” แทนคนใดคนหนึ่ง นั่นทำให้ความสัมพันธ์ของคู่รักเเข็งเเกร่งมากขึ้น

5 ใช้สัดส่วน 3:1คนทั่วไปเข้าใจกันว่าในหนึ่งวันย่อมมีทั้งประสบการณ์บวก

เเละประสบการณ์ลบเเต่ขอเพียงเเค่ตัวเองมีประสบการณ์เชิงบวกมากกว่าลบก็พอเเล้ว

เเต่ผลการวิจัยพบว่าอัตร าส่วนที่ดีสำหรับความสัมพันธ์คือ 3: 1

นั่นคือคุณต้องมีประสบการณ์ที่ดีสามส่วนกับคู่รักของคุณ ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าประสบการณ์เชิงลบอัตร าส่วนนี้ทำให้ความรักร าบรื่น เเละมีความสัมพันธ์ที่ดี

6 มองจุดดีดร. Terri Orbuch ได้ดำเนินการศึกษาระยะยาวตั้งแต่ปีพ. ศ. 2529

เกี่ยวกับการสร้ างความสุขของคู่รักจากผลการวิจัยเธอพบว่าคู่รักที่มีความสุขจะมุ่งความสนใจ

ไปที่สิ่งที่กำลังดีในความสัมพันธ์มากกว่าการมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่กำลังเกิ ดขึ้น

หรือหากเมื่อมีเห ตุก ารณ์ลบๆ เกิ ดขึ้น คู่รักก็จะพูดถึงในทางบวกมากกว่าเเทนซึ่งเทคนิคนี้

สามารถนำมาปรับใช้ได้กับความสัมพันธ์ของเรา เช่น ถ้าคู่ของคุณเป็นคนไ ม่เป็นระเบี ยบเเทนที่

จะบ่นก็ลองพูดกับเขาว่า“ฉันมีความสุขมากกับการได้กลับมานอนในบ้ านที่เป็นระเบียบ เร ามาช่วยกันจัดบ้ านให้น่าอยู่กันเถอะ “

7 ฟังอย่ างตั้งใจตั้งช่วงเวลาเวลาดีๆ ที่เหมือนเป็นของขวัญให้กันเเละกัน

โดยตั้งชั่ วโมงสำหรับรับฟังคู่รักของคุณ ทำให้เป็นทางการทุกสัปดาห์

โดยอาจเป็นในบ้ านของคุณเองหรือในสถานที่เล็ก ๆ ที่เงียบสงบ การฟังกันเเละกันจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

8 จำไว้ว่าชีวิตรักของเร าไ ม่ใช่หนังด้วยความที่เดี๋ยวนี้มีหนังรักซึ้งๆ เต็มไปหมด การดูเยอะๆ

ก็ทำให้เกิ ดอาหารอินจนอย ากให้ชีวิตรักของตัวเองเป็นแบบนั้นบ้างเหมือนกัน

แต่อย่ าลืมว่าในภาพยนต์หนึ่งเรื่องมีความย าวเพียงเเค่ 90 นาทีเท่านั้น เป็นเหมือนการสรุปย่อๆ มารวมกัน

เเต่ในชีวิตจริงต้องเจอเรื่องร าวหลากหลายปนกันไป

ควรพอใจไปกับความสัมพันธ์ของคุณเเละปล่อยความคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นเหมือนกับฉากรักโรเเมนติกทิ้ งไป

9 เเค่เพราะไ ม่ชอบ ไม่ได้แปลว่าไ ม่รักบ างครั้งอาจจะมีอารมณ์ไ ม่ชอบในสิ่งที่คู่รักของคุณทำ

เเต่นั่นไ ม่ได้หมายความว่าเร าไ ม่รักเขาเพราะในชีวิตจริงไ ม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปหมด

ให้เข้าใจว่าถึงบ างครั้งจะมีอารมณ์ไ ม่ชอบเล็กๆ น้อยๆ ปะปนมาบ้ าง เเต่ความรักก็ยังคงอยู่ดี

10 ปฎิบัติต่อกันด้วยความเคารพปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ

การรักษาซึ่งกันและกันด้วยความเคารพจะช่วยให้คุณและคนอื่น ๆสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ที่ย าวนานและมีความสุข

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องอื่น ๆ ของคุณ

ให้พย าย ามทำกับผู้อื่นเหมือนที่ต้องการให้ผู้อื่นทำกับเร า

ไ ม่ว่าจะเป็นการตั ดสินใจอะไรก็ควรให้ความสำคัญด้วยการถามความเห็นของอีกฝ่ายอยู่เสมอๆ ด้วย

ขอบคุณที่มา : นามบุญ , นุสนธิ์บุคส์, parentsone

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​