เผยร ายละเอี ยดสิทธิค่ าไฟฟ้าและค่ าประปา ใครได้เท่าไหร่

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผยความคืบหน้ าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่ านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต าม

โครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวั สดิการแห่งรั ฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566

มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,583,633 ร าย

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไ ม่ผ่ านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต ามโครงการฯ

มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 763,449 ร าย

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่ านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหรือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ผ่ านหน่วยงานรับลงทะเบี ยนเป็นไปตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

โดยการให้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลังได้มีดำริให้สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้า

ที่ยังไ ม่ให้บริการยืนยันตัวตน และยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

พิจารณาเปิ ดให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการจัดสรรประชารั ฐสวั สดิการใ หม่

สำหรับผู้ที่ผ่ านคุณสมบัติโครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวั สดิการแห่งรั ฐปี 2565 (ผู้มีบัตรฯ)

โดยมาตรการบรรเทาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้าและค่ าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรฯ

ทั้งนี้ ร ายละเอี ยดการดำเนินมาตรการบรรเทาฯ มีดังนี้

1. สวัสดิการค่ าไฟฟ้าและค่ าประปา

1.1) สวัสดิการค่ าไฟฟ้า ปัจจุบันประชาชนทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนค่ าไฟฟ้าจากมาตรการของรั ฐบ าล

โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเงื่ อนไขว่า

หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติ ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ดังนั้น ภายใต้มาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรฯ

จะเป็นกรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน

โดยจะได้รับสนับสนุนค่ าไฟฟ้าวงเงิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

แต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่ าไฟฟ้าด้วยตนเองทั้งหมด

1.2) สวั สดิการค่ าน้ำประปา สนับสนุนค่ าน้ำประปาวงเงิน 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

โดยในกรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้น้ำประปาเกิน 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

แต่ไ ม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเ งิน 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

โดยจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บ าท ต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยตนเอง

แต่หากผู้มีบัตรฯ ใช้น้ำประปาเกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับภาระค่ าน้ำประปาด้วยตนเองทั้งหมด

2. ปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนค่ าใช้จ่ ายสำหรับค่ าไฟฟ้าและ/หรือค่ าประปา

โครงการฯ ปี 2565 ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนค่ าใช้จ่ ายสำหรับค่ าไฟฟ้าและ/หรือค่ าประปาสำหรับผู้มีบัตรฯ

จากเดิมที่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐภายใต้โครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ ปี 2560 และปี 2561

ต้องสำรองเงิ นจ่ ายค่ าใช้จ่ ายสำหรับค่ าไฟฟ้าและ/หรือค่ าประปาให้แก่ผู้ให้บริการล่ วงหน้ าก่อน

โดยผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐภายใต้โครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวั สดิการแห่งรั ฐ ปี 2560 และปี 2561

จะได้รับเงิ นสนับสนุนคืนเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐภายหลัง

สำหรับมาตรการบรรเทาฯ ในครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนเป็นภาครั ฐโดยกระทร วงการคลังจะสนับสนุนค่ าไฟฟ้าและ/

หรือค่ าประปาให้แก่ผู้ให้บริการโดยตรงต ามมูลค่าที่ผู้มีบัตรฯ ใช้สิทธิ์ต ามเงื่ อนไขมาตรการบรรเทาฯ ที่กำหนด

โดยวิธีการสนับสนุนค่ าใช้จ่ ายนี้จะทำให้ผู้มีบัตรฯ

ไ ม่ต้องสำรองเงิ นจ่ ายค่ าบริการไปก่อน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ นให้แก่ผู้มีบัตรฯ

ทั้งนี้ โฆษกกระทร วงการคลังได้ย้ำว่า ผู้ที่ผ่ านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวั สดิการแห่งรั ฐ ปี 2565

ที่ประสงค์รับสิทธิมาตรการบรรเทาฯ จะต้องลงทะเบี ยนขอรับสิทธิใ หม่ทุกคน

สิทธิค่ าไฟฟ้า สามารถลงทะเบี ยนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่

1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่ านเว็ บไ ซต์ https://meagate1.mea.or.th เบอร์ติดต่อ 1130

2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่ านเว็ บไ ซต์ ค https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129

3. กิจการไฟฟ้า สวั สดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่ านเว็ บไ ซต์ https://walfareregis.sea.co.th คลิกที่นี่ 086-8481284

สิทธิค่ าน้ำประปา สามารถลงทะเบี ยนขอรับสิทธิได้ที่

1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่ านเว็ บไ ซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 1125

2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่ านเว็ บไ ซต์ https://register.pwa.co.th เบอร์ติดต่อ 1662

โดยผู้ที่ผ่ านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและได้ยืนยันตัวตนสำเร็จเพื่อรับสิทธิตามโครงการฯ ปี 2565

แล้วสามารถลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิค่ าไฟฟ้าและค่ าประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรฯ รับบริการอยู่

ซึ่งหากลงทะเบี ยนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ.

สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

หรือลงทะเบี ยนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

และ/หรือลงทะเบี ยนรับสิทธิค่ าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่ าบริการเดือนเมษายน 2566

สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว

เมื่อลงทะเบี ยนรับสิทธิค่ าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน

หรือลงทะเบี ยนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน และ/หรือลงทะเบี ยนรับสิทธิ์ค่ าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ.

สำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน

จะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่ าบริการในเดือนถัดไป (ไ ม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิต ามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐภายใต้โครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวั สดิการแห่งรั ฐ ปี 2560 และปี 2561

จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่ าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้ าย

โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิต ามมาตรการบรรเทาฯ

ไปชำระเพื่อขอรับเงิ นสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

โฆษกกระทร วงการคลังย้ำว่า ผู้ที่ผ่ านการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบี ยนเพื่อส วัสดิการแห่งรั ฐ ปี 2565

สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ ได้ทุกคน แต่ต้องปฏิบัติต ามเงื่ อนไขสวั สดิการของมาตรการบรรเทาฯ

ที่กำหนดการให้สวั สดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้ าน

ซึ่งสามารถลงทะเบี ยนรับสิทธิค่ าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

เช่นเดียวกันกับค่ าประปาที่สามารถลงทะเบี ยนรับสิทธิค่ าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​