6ร าศี ฟ้าหลังฝน ความจนจะผ่ านพ้นไป

หมอเค้ก Magic stone กล่ าวถึง 6 ร าศี ฟ้าหลังฝน

ความจนจะหมดไป ความร วยจะเข้ามาในเร็ววัน

น้อมรับโ ชคใหญ่!

เตรียมโกย! เตรียมร วย!

ดวงฟ้าหลังฝนจากจนจะเลิ กจน

จากไม่รว ยไม่เคยมีโช คเลยจะมี!

ซึ่งได้แก่ผู้ที่เกิ ด ใน ราศี…

มังกร

มีน

พฤษภ

สิงห์

พิจิก

ตุลย์

ทั้งนี้หมอเค้กยังระบุอีกว่า…

จงน้อมรับคว ามร วย!!!

รอรับโ ชคใหญ่ไว้เลยครับคนไม่มีจะมีแน่นอน

หมอเค้กทำนายอะไรไว้น้อยนัก ที่จะไม่เป็นที่ประจักษ์

ดว งพวกคุณตกหนักมานานแล้วทั้งปี

ปีนี้ขอให้มีอะไรดีๆเกิด ขึ้นบ้ างจริงมั้ยครับ

ขอให้ทำบุญทำทานทำสิ่งดีๆต่อไปนะ

รักตัวเองให้มากๆด้วยอย่ าใจใหญ่ค่อยๆไปทำใจเล็กๆนะครับ

วิธีเสริมร วยอย ากไหว้อะไรไหว้อย ากไปมูไหน

จัดไปเต็มที่ครับไม่ลองไม่รู้ เ ชื่อมั่นศรัทธ า

ตั้งใจทำมาหากินเอาความสิริมงคลมาเป็นพลังครับ