เหนือตอนบน เตรียมรับมือให้พร้อม

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเว ณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง

ในขณะที่บริเว ณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส

และยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาช นบริเว ณประเทศไทยตอนบน

ระวังการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มขึ้น

เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

.

ข้อมูล thairath