มาแล้วเลขเด็ด วัดพระธ าตุวาโย

เชื่ อว่าหล ายคนคงรู้จักกันเป็นอย่ างดีสำหรับ วัดห้วยน้ำทรัพย์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า

วัดพระธาตุวาโย ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำล าดกระทิง ในอำเภอสนามชัยเขต หากเดินทางจากตัวเมืองฉะเชิงเทร า

ใช้เส้นทางเข้าสู่อำเภอท่าตะเกียบ (ทางที่จะเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

และประชาชนนิยมเดินทางมากร าบไหว้ หลว งพ่ อปลดหนี้ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหล ายอย่ างให้ชม

โดยไฮไลต์ของวัดที่ใครมาเยือนแล้วจะต้องไม่พล าด ก็คือ หล วงพ่ อปลดหนี้” พระพุทธรูปปางช นะม าร

หรือ ป างม รวิชัย ตั้งอยู่ภายในวิหารหล วงพ่ อปลดหนี้ ซึ่งมีความเชื่ อกันว่าหากใครมาขอพรเรื่องที่เกี่ยวกับการปลดหนี้ น

โช คล าภ หรือการทำมาค้าข าย ก็จะสมหวังดังปร ารถนา

และเมื่อวันที่ 11 มกร าค ม เพจ เลขเด็ด เลขมาแ รง เลขดัง สล าก๕ภาค ได้โพสต์เลขดังจากวัด พระธาตุวาโย

อย่ างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน