ตรวจสอบร าค าทอง

ร าค าทองประจำวันนี้ (25 พ.ย.) คงที่ เมื่อเทียบกับร า คาปิดเมื่อวานนี้ (24 พ.ย.)

ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 28,800 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค ม ค้าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:28 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,200 บ าท

ขายออกที่ร าค าบ าทละ 28,300 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,697.32 บ าท

ขายออกที่ร าค า 28,800 บา ท ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot)

อยู่ที่ 1,794.50 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 25 พ.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,697.32 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,800 บ าท

ขอบคุณข้อมูล prachachat