ร าค าทองเริ่มดิ่งร่วงลงหนัก

ร าค าทองวันนี้ (23 พ.ย.) ปรับร าค าลง 350 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าปิดวานนี้ (22 พ.ย.)

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,900 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาค ม ค้าทองคำ

ที่เผยแพ ร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 10:42 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บาทละ 28,300 บ าท ขายออกบ าทละ 28,400 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ า ทละ 27,788.28 บ าท

ร าค าขายออกบ าทละ 28,900 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,810.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 23 พ.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,300 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,400 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,788.28 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,900 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,250 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,350 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ า ทละ 27,742.8 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,850 บ าท

ขอบคุณข้อมูล prachachat