ปรับ เค อร์ฟิว เป็น 5 ทุ่มถึงตี 3 เริ่ม 16 ต.ค.นี้

ศบค.ชุดใหญ่เตรียมถกแนวทาง “เปิ ดประเทศ” ปรับ “เคอร์ฟิว” เป็น 5 ทุ่มถึงตี 3 เริ่ม 16 ต.ค.นี้

ลดจังหวัดสีแดงเข้มเหลือ 24 จังหวัด สีแดงเหลือ 29 จังหวัด และ สีส้มเหลือ 24 จังหวัด พร้อมผ่อนคลายกิจกร ร ม-กิจการเพิ่ม

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิ ด- 19 หรือ ศปก.ศบค. กล่าวว่า

ในการประชุมศบค.ชุดใหญ่วันพรุ่งนี้ (14 ต.ค.64) จะมีการเสนอพิจาณามาตรการ “เปิดประเทศ”

ปรับเวลาเคอร์ฟิว รวมไปถึงมาตรการด้านสาธารณสุข และการผ่อนคลายบ างกิจกร ร มกิจการ

ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อกังวลอะไรจากกระทรวงสาธารณสุข โดยตนไม่กล่าวถึงร ายละเอียด ขอให้ทุกอย่ างเรียบร้อยก่อน

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แ พร่ระบ าดของเชื้ อโ รคCV หรือ ศบค. จะมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 14 ต.ค.นี้

นอกจากจะประเมินสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดเชื้ อCVหลัง 14 วัน ที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แล้ว

จะพิจารณาปรับระดับสีพื้นที่ คือ สีแดงเข้มเหลือ 24 จังหวัด สีแดงเหลือ 29 จังหวัด และ สีส้มเหลือ 24 จังหวัด

นอกจากนี้จะพิจารณาผ่อนคลายกิจกร รม กิจการเพิ่มเติม โดยพื้นที่สีแดงเข้มจัดการประชุม รวมถึงงานประเพณี

ในศูนย์แสดงสินค้ า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ สถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้ า

โรงแรมได้ รวมไปถึงให้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับได้ แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกร รมการโร คติดต่อจังหวัด หรือ กทม.

นอกจากนี้จะมีการเสนอปรับจำนวนการรวมกลุ่มตามลำดับพื้นที่สีจากสีแดงเข้ม-เขียว 50, 100, 200, 300, และ 500 คน

ขณะเดียวกันกิจการ/กิจกร รม ที่ได้รับอนุญาต ให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.

โดยที่ประชุมจะพิจารณาแนวทางการเปิ ดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ 10 ประเทศ

แบบไม่ต้องกักตัว โดยจะพิจารณาจากปัจจัยจำนวนผู้ติดเชื้ อของแต่ละประเทศ

ด้านกระทรวงสาธารณสุขเสนอพิจารณาสูตรวัคซีนไขว้ แอสตร้ าเซนเนก้า ตามด้วยไฟเซอร์

ทั้งนี้ในการประชุม ศบค. นายกรั ฐมนตรีจะได้เน้นย้ำถึงการเตรียมการในด้านต่างๆ

ก่อนที่จะเปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในวันที่ 1 พ.ย.นี้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้เปิ ดสถานบันเทิง วันที่ 1 ธ.ค.นี้